elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Piątek 31.03.2023
Jesteś tutaj:

Statut prawny

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego.
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu,
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Ramowego planu pracy szkoły,
 • Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania,
 • Regulaminów:
  • Regulaminu Rady Pedagogicznej.
  • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
  • Regulaminu Rady Rodziców.
  • Regulaminu biblioteki szkolnej.
  • Regulaminu świetlicy szkolnej.


Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Brzostek. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Wiesław Płaziak
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 16.01.2021
Data udostępnienia informacji: 16.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 19.08.2021
Liczba wyświetleń: 231
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
19.08.2021
22:49:59
edycja
Wiesław Płaziak
Statut prawny